Schema för gräsklippning

Lott Vecka
2 18, 31
3 19, 32
4 20, 33
5 21, 34
6 18, 30
7 19, 31
8 20, 32
9 21, 33
10 18, 31
11 19, 32
12 20, 33
13 21, 34
14 22, 35
15 23, 36
16 24, 37
17 25, 38
18 26, 39
19 27, 40
20 22, 34
21 23, 35
22 24, 36
23 25, 37
24 22, 35
25 23, 36
26 24, 37
27 25, 38
28 26, 39
29 27, 40
30 28, 41
31 29, 42
32 30, 43
33 26, 38
34 27, 39
35 28, 40
36 29, 41
37 28, 41
38 29, 42
39 30, 43

 


Föreningens arbetsdagar 2020 är

25 och 26 april och

26 och 27 september

 

 


 


Kontakt

Bränninge koloniförening

Bränningeviken, Södertälje